Onderwerp: Bezoek-historie

Hoogte van de sluisdrempel aan de mond van de Oude IJssel
Publicatiedatum:01-01-1947

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst; [A.J. van Westenbrugge

 

Annotatie

4 p.
bijl.
Nota S445/Y R1
Met aanbiedingsbrief d.d. 24 oktober 1947 gericht aan de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Bovenrivieren

Naar boven