Onderwerp: Bezoek-historie

Het nut van luchtfoto's
Publicatiedatum:01-01-1947

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst; [K. van Til

 

Annotatie

5 p.
Nota S 151/R R 1
Bijlagen ontbreken
Bijgevoegd is de aanbiedingsbrief d.d. 11 november 1947 gericht aan de Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat

Naar boven