Onderwerp: Bezoek-historie

Globale raming van kosten voor: de verschillende ontwerpen tot verbetering van het Pannerdensch - Kanaal; het hoogwatervrij afsluiten van den bovenmond van den Oude - Rijn; het hoogwatervrij indijken van de Huissensche Waarden; met opgaven van meterieel, materialen, brandstoffen, loonen enz., en berekend volgens de in 1938 geldende prijzen
Publicatiedatum:01-01-1938

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR)]

 

Annotatie

35 p.
tab.
Omslagtitel: Rivierverbetering Pannerdens Kanaal Kanaal: kostenramingen van de diverse plannen

Naar boven