Onderwerp: Bezoek-historie

Samenvatting startnotitie IJzeren Rijn
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB), Directie Noord-Brabant (RWS, NB), NS Railinfrabeheer

 

Samenvatting

De IJzeren Rijn is een goederenspoorlijn die de haven van Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verbindt. De spoorlijn is niet meer in gebruik voor het goederentransport. Een gedeelte van de spoorlijn ligt in Nederland en wordt gebruikt voor het traject Amsterdam - Maastricht. De Belgische regering wil het tracé van de IJzeren Rijn weer in gebruik nemen voor het goederentransport. De spoorlijn ligt deels in het beschermd natuurgebied Nationaal Park de Meinweg. De startnotitie beschrijft naast het historische tracé vier alternatieven. Bij het ontwikkelen van de alternatieven wordt rekening gehouden met de mogelijkheden tot elektrificeren van de spoorlijn in de toekomst en het uitbreiden van enkel- naar dubbelspoor.

 

Annotatie

8 p.
ill.

Naar boven