Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikbare heftijd voor de stuwen van de Rijnkanalisatie
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst; [L. van Bendegom

 

Annotatie

8 p.
+ 1 losse tek.
Nota R.K. 634 R 1

Naar boven