Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (VEROUDERD)
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Beoogt de Regeling nadeelcompensatie rijkswaterstaat uit 1991 te vervangen, de reikwijdte daarvan uit te breiden en de inhoud aan te passen aan nieuwe inzichten en aan ontwikkelingen die inmiddels hebben plaats gevonden in wetgeving en jurisprudentie. In de toelichting wordt uiteengezet wat de grondslag van het toekennen van nadeelcompensatie is en welke de redenen zijn waarom deze nadeelcompensatieregeling wordt vastgesteld. Verder aandacht voor de reikwijdte van deze regeling en in grote lijnen voor welke factoren van betekenis zijn voor de bepaling van de omvang van een eventueel uit te keren nedeelcompensatie.

 

Annotatie

36 p.
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 september 1999, nr. CDJZ/WBI/1999-1309, houdende vaststelling van regelen met betrekking tot het aanvragen en behandelen van aanvragen voor nadeelcompensatie
(Publicatiereeks van de Centrale Directie Juridische Zaken)
ISBN 9076776016

Naar boven