Onderwerp: Bezoek-historie

Oostvaardersdijk sterker en mooier
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Komende zomer wordt door de afdeling Dijkversterking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied de Oostvaardersdijk-noord op de schop genomen. In 2005 moet dit tracé tussen het gemaal De Blocq van Kuffeler en Lelystad-Haven aan de huidige veiligheidsnormen zijn aangepast.

 

Naar boven