Onderwerp: Bezoek-historie

Groei bres in Afsluitdijk na dijkdoorbraak
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Delt (TU Delft); P.J. Visser

 

Samenvatting

Geeft een beschrijving van een studie naar de grootte van de bres die in de Afsluitdijk zal kunnen ontstaan nadat deze dijk is doorgebroken en naar de resulterende verhoging van het IJsselmeerpeil. Het doel is een veilige (dus maximale) voorspelling van de totale te verwachten bresgrootte in de Afsluitdijk na het bezwijken van deze dam bij het basispeil van NAP + 5.0 m (waterstand met overschrijdingskans van 10-4).

 

Annotatie

38 p.
bijl, fig.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Contactpersoon RWS, RDIJ: J. Wouters
Met lit. opg.
Met een samenvatting
Omslagondertitel: Een verkenning van de mogelijke omvang van de bres in de Afsluitdijk na een eventuele dijkdoorbraak alsmede van de resulterende waterstandsverhoging in het IJsselmeer

Naar boven