Onderwerp: Bezoek-historie

MKBA spankrachtstudie : vingeroefening voor het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van rivierverruimende maatregelen op de lange termijn
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Kind; Projectgroep Spankrachtstudie

 

Samenvatting

De Spankrachtstudie leidt tot inzicht in de reële opties voor de afvoerverdeling op de lange termijn en de daarbij benodigde binnendijkse ruimte, teneinde bij hogere rivierafvoeren en stijging van de zeespiegel de veiligheid op peil te houden. Dit rapport bevat de resultaten en conclusies van een "vingeroefening" maatschappelijke kosten-baten analyse (mKBA) uitgevoerd door specialisten bij het RIZA onder verantwoordelijheid van de Projectgroep Spankracht.

 

Annotatie

124 p.
fig., tab.
(Deelrapportage Spankrachtstudie)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven