Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspecie uit Rotterdam: waar laat je het?
Publicatiedatum:01-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Sandeh Stutterheim

 

Samenvatting

Gaat in op de effecten van het storten van baggerspecie uit de Rotterdamse haven. Bekeken is of alternatieven in de vorm van een verdiepte loswal en een nieuwe locatie, 'Loswal Noordwest' oplossingen bieden voor de huidige problematiek. De hamvraag hierbij was te kijken hoeveel baggerspecie er vanaf de loswal weer terug naar haven en vaargeul stroomt. Hiervoor zijn een vijftal methoden toegepast.

 

Annotatie

fig.
Digitaal document 226 Kb

Naar boven