Onderwerp: Bezoek-historie

Nota oeververdediging Bergsche Maas
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Behandelt de historie van het terrein waarin de Bergsche Maas getraceerd is, de helling en grondsamenstelling van de onderwatertaluds, enkele voorkomende gevallen van oeverafslag met de methoden van onderhoud en de verwachtingen voor de toekomst.

 

Annotatie

13 p.
fig., graf., tab.
met 5 bijlagen

Naar boven