Onderwerp: Bezoek-historie

Benutting : programma van aanpak
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dick van Klaveren

 

Samenvatting

In het verkeer ontstaat schaarste aan ruimte en het gebruik van verkeers- en vervoerssystemen kan efficienter, waardoor benutting een belangrijk item is geworden. De Directie Zuid-Holland heeft behoefte aan een programma van aanpak. Aanleidingen voor het oppakken van benutting waren: herorientering infrastructuurprojecten, Een eerste opzet en aanpak wordt in dit verslag nader belicht.

 

Annotatie

20 p.
tab., graf., bijl.

Naar boven