Onderwerp: Bezoek-historie

Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Flevoland
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); Opgesteld door D.S. Beerda

 

Samenvatting

Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd. Het basisdocument is bedoeld ter voorbereiding van de bestuurlijke en politieke besluitvorming voor de toekomstige koers. De twaalf provincies hebben inspanning geleverd om alle relevante informatie boven tafel te krijgen. Deze gedetailleerde informatie per provincie dient als basis voor het basisdocument, maar is niet altijd relevant om op te nemen in het hoofdrapport. Besloten is om de specifieke resultaten vast te leggen in achtergronddocumenten per provincie.

 

Annotatie

42 p.
ill., bijl.
(Documentnr. WAU.TJS-1-01364)
Onderzoek in opdracht van Projectgroep 10-jarenscenario Waterbodems
Definitief

Naar boven