Onderwerp: Bezoek-historie

Chemische monitoring Loswal Noordwest Situatie 1998
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Freek Ariese...[et al.]

 

Samenvatting

Bespreekt de resultaten van de bepaling van diverse microverontreinigingen: zware metalen, PCB's, PAK's, en organotin verbindingen in mariene sedimenten. De monsters zijn in juli/augustus 1998 verzameld bij de voormalige stortplaats Loswal Noord, op en rond de nieuwe stortlocatie Loswal Noordwest, en in een naburig referentiegebied. De beschreven analyses hebben betrekking op de situatie 24 maanden na het verplaatsen van de stortlocatie en zullen worden vergeleken met de analyseresultaten van 1997 en van 1996.

 

Annotatie

herz. uitg.
IV, 29 p. [44] p.
bijl., ill.
Rapport R-99/01
HERZIENE UITGAVE: in een eerdere versie van dit rapport zijn tijdens het drukproces abusievelijk de verkeerde tabellen opgenomen in de Appendix. In deze herziene versie is deze fout hersteld; de tekst, de figuren en de tabellen in de reguliere tekst zijn niet veranderd.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project MAL
Digitaal document 164 Kb
Met lit. opg.
ISBN 9053836489

Naar boven