Onderwerp: Bezoek-historie

Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V.
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee; J.F. Agema met medewerking van H. Speekenbrink

 

Samenvatting

Het plan beoogt landaanwinning langs de kust van Zuid-Holland i.c. het Westland tussen 's-Gravenzande en Kijkduin, bestemd voor stedebouwkundige doeleinden. In deze notitie worden de waterbouwkundige en hydrologische facetten van het plan beschouwd. Voorts wordt aandacht besteed aan de technische aspekten, de uitvoering en het tijdschema.

 

Annotatie

[11] p.
bijl., krt.
Notitie WWKZ-78G.204
Digitaal document 393 Kb

Naar boven