Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor de Trajectnota/MER A12, Veenendaal-Ede/Wageningen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat

 

Samenvatting

In dit rapport zijn, op basis van advies van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage, de richtlijnen geformuleerd voor de gecombineerde trajectnota A12 (RW12) en milieu-effectrapportage.

 

Annotatie

18, [6] p.
bijl.
Vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op 10 juli 1996

Naar boven