Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen milieu-effectrapport als onderdeel van de studie naar de sporenuitbreiding op het baanvak Amersfoort - Zwolle : vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig artikel 41, eerste lid van de wet van 23 april 1986 tot uitbreiding van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne (regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage)
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer

 

Samenvatting

Geeft de richtlijnen voor de milieueffectrapportage (MER) voor een sporenuitbreiding op het baanvak Amersfoort-Zwolle.

 

Annotatie

29, X p.
bijl. ; 30 cm

Naar boven