Onderwerp: Bezoek-historie

Rekening rijden
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Directoraat-Generaal voor Vervoer, Directie Individueel Personenverkeer (DGV IP)

 

Samenvatting

Geeft in het kort informatie over rekening rijden als middel om de files te verminderen.

 

Annotatie

Brochure in mapje

Naar boven