Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport over de invloed van stormen en hoge waterstanden en meer in het bijzonder van de storm van 1 februari j.l. op de Rottumerplaat : het oude duintje, de zanddijk, de stuifdijken en het z.g. rif
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.F. Kamps

 

Samenvatting

Bespreekt de toestand voor en na stormen. Per onderdeel worden de te nemen maatregelen genoemd.

 

Annotatie

8 p.
fig., foto's

Naar boven