Onderwerp: Bezoek-historie

Nader onderzoek Kanaal door Walcheren : onderzoek actuele humane risico's
Publicatiedatum:01-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); D.S. Beerda

 

Samenvatting

In het kader van het Nader Onderzoek Kanaal door Walcheren is het actuele humane risico bepaald volgens de richtlijn Nader Onderzoek.

 

Annotatie

27 p.
ill., bijl.
AKWA-rapport nr. 04-002
Met lit.opg.

Naar boven