Onderwerp: Bezoek-historie

MKBA Waterbodems ; projectplan
Publicatiedatum:12-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); J.K. Eenhoorn& D.S. Beerda

 

Samenvatting

Opstellen Maatschappelijke kosten baten analyse voor de aanpak van de baggerachterstanden zoals omschreven in het basisdocument Tienjarenscenario.

 

Annotatie

32 p.
ill.
Documentnummer MKB-2003-082-P
Versie 4
Projectnummer: PPS/UVS 8301
In opdracht van DGWater

Naar boven