Onderwerp: Bezoek-historie

Gebiedsgerichte aanpak verkeers- en vervoervraagstukken : wanneer welke methode ?
Publicatiedatum:01-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); B. Rakic; L. Molenkamp; ARCADIS Ruimte & Milieu

 

Samenvatting

Beschrijving van de vier methoden voor gebiedsgericht werken: Architectuur voor Verkeersbeheersing (AVB), Ontwerpmethodiek voor Integraal Regionaal Vervoersysteem (RVS), Luteijn (Commissie Mobiliteitsmarkt) en Route 26. Ook wordt er een methodiek geïntroduceerd, genaamd Architectuur voor Regionale Netwerkontwikkeling (ARNO).

 

Annotatie

12 p.
ill.
Opgevolgd door de publicatie "Basisboek instrumenten regionale bereikbaarheid"

Naar boven