Onderwerp: Bezoek-historie

Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Publicatiedatum:01-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

 

 

Samenvatting

Bevat een praktische uitwerking van de in het Handboek Infrastructureel beheer van rws-werken opgenomen algemene beschouwing over object, doel en inhoud van de Wbr.

 

Annotatie

72 p.
(Bestuurlijk Juridische Kaderreeks 2004)

Naar boven