Onderwerp: Bezoek-historie

Wat doen we als ... : een overstroming van de rivier onvermijdelijk is ?
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW); Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 

Annotatie

8 p. (2 + 8)
ill.
brochure
(Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas)

Naar boven