Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage geotechnisch onderzoek dijkvak Blocq van Kuffeler - Nijkerkersluis
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

GeoDelft

 

Samenvatting

Bespreking van een aanvullende cq. meer gedetailleerde toetsing van het dijkvak Blocq van Kuffeler - Nijkerkersluis, inclusief een aantal niet waterkerende objecten. Tevens wordt een beschouwing gegeven naar de oorzaak van de natte kwelplekken op een tweetal locaties binnen dit dijkvak.

 

Annotatie

22, [29] p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven