Onderwerp: Bezoek-historie

Kanalen Ecotopen Stelsel : een ecotopenstelsel voor zoete en brakke scheepvaartkanalen
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Peters; Grontmij

 

Samenvatting

Het Kanalen Ecotopen Stelsel (KES) is van toepassing op door de mens gegraven lijnvormige wateren, inclusief de havens, bestemd voor de scheepvaart en de afvoer van water, welke aan beide zijden zijn ingesloten door sluizen en/of stuwen. Door deze afbakening zijn de zoute kanalen niet opgenomen in dit ecotopenstelsel. Voor zoute kanalen zal een apart stelsel nodig zijn omdat de indelingskenmerken wezenlijk verschillen van zoete en brakke kanalen. Op basis van de indelingskenmerken: hydrologie, morfodynamiek, gebruiksdynamiek en saliniteit (alleen voor brakke kanalen) worden de omstandigheden aangegeven waaronder ecotopen voorkomen. Daarnaast wordt van ieder ecotoop een korte ecologische beschrijving gegeven. In het KES worden bij de ecotopen eveneens voorbeelden van eco-elementen (vergelijkbaar met vegetatietypen) genoemd.

 

Annotatie

93 p.
ill.
(RIZA rapport ; 99.019)
(DWW nr ; W-DWW-98-058)
(Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels ; RWES rapport 4)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9036952417

Naar boven