Onderwerp: Bezoek-historie

Strategisch kader Vogel- en Habitatrichtlijn in relatie tot PKB Ruimte voor de Rivier : achtergronddocument
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Natuurbeheer, Projectbureau Ruimte voor de Rivier; M. Platteeuw, S. van Rijn, M. Bos ...[et al.]; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte ...[et al.]

 

Annotatie

75 p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2003.192X)
Met lit.opg.

Naar boven