Onderwerp: Bezoek-historie

Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden : de dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jelmer Cleveringa, Saskia Mulder, Albert Oost; met bijdr. van Geert Koskamp en Gerard Poot

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord of zandwinning op de buitendelta's van de Wadden ingezet kan worden ten bate van zandsuppleties. Het rapport schets de context waarbinnen kustbeheermaatregelen bij eilandkoppen plaatsvinden, zowel het gebied van de fysieke kennis, als op het gebied van kustbeleid. Verder komen andere gebruiksfuncties en wet- en regelgeving aan de orde en wordt een aanzet gegeven voor een afwegingskader waarmee de haalbaarheid van kustverdedingingsmaatregelen kan worden beoordeeld.

 

Annotatie

69 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2004.017
Project Kust2005
Digitaal document 2.1 Mb
Met lit. opg.

Naar boven