Onderwerp: Bezoek-historie

Met baggerspecie de markt op : proef grootschalige verwerking baggerspecie (GVB)
Publicatiedatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jessica de Jong; [geïnterviewden: Willem de Graaf en Pol Hakstege]

 

Samenvatting

Nederland heeft een overschot aan vervuilde baggerspecie, momenteel van zo'n 85 miljoen kubieke meter. Die hoeveelheid kan de komende jaren fors toenemen, omdat veel baggeractiviteiten zijn gepland. Een landelijke proef van Rijkswaterstaat moet de komende jaren uitwijzen of bedrijven in staat zijn op grote schaal slib te verwerken tot bouwstof. De verwerkte baggerspecie moet geschikt zijn voor hergebruik als bouwstof in bijvoorbeeld snelwegen en geluidswallen.

 

Annotatie

ill.

Naar boven