Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekaart Noordvaarder 1995 : op basis van false-colour luchtfoto's, schaal 1:5000
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); N.P.J. de Vries, K.W. van Dort en A.G. Knotters

 

Annotatie

45 p.
ill.
krt
Rapportnummer MDGAE-98.54
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader hetVEGWAD-programma, onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Deels uitbesteed aan Bureau Everts& De Vries te Groningen
Met lit. opg.

Naar boven