Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van wegbreedte en obstakeldreiging op snelheids- en koersgedrag
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Instituut voor Zintuifysiologie )IZF); E. Tenkink

 

Samenvatting

Snelheidsbeheersing wordt gezien als een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid te verhogen. Uit een literatuurstudie is naar gekomen, dat rijsnelheid beïnvloed kan worden door aan te hard rijden consequenties te verbinden zoals discomfort, een ongevaldreiging of een dreiging van financiële of sociale aard. Tijdens het rijden moeten deze consequenties herkenbaar, consistent, verifieerbaar en reëel zijn. Het ontbreek echter aan een theoretische en praktisch kwantificeerbare onderbouwing van dit gedrag en de daaraan ten grondslag liggende processen. Daarom is er een experiment uitgevoerd om de relatie tussen risico als gevolg van ongevaldreiging en snelheid in vereenvoudigde situaties nader te onderzoeken. Dit rapport doet verslag van de gehouden experimenten.

 

Annotatie

41 p.
bijl., ill.
Met samenv. in het eng. en ned.
Met lit.opg.
Rapportnr.: IZF 1989 C-4
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)

Naar boven