Onderwerp: Bezoek-historie

Visie visintrek Noord-Nederland
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Z. Jager

 

Samenvatting

De ministeries van LNV en V&W hebben gevraagd om een Nationaal Programma Herstel Zoet/Zout. Toeleverend aan dat programma wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een Regionaal Programma Herstel Zoet/Zout. Als onderdeel van dit Regionaal Programma wordt een visie ten aanzien van het oplossen van de visintrekbelemmeringen tussen zout en zoet in Noord-Nederland opgesteld. Daaraan gekoppeld wordt in dit document een uitwerking gegeven naar een plan van aanpak. De focus ligt op de knelpunten langs de Waddenkust, gelegen op de grens van zout en zoet water.

 

Annotatie

27 p.
ill.
Rapport RIKZ/2003.029
Digitaal document 330 Kb
Met lit. opg.

Naar boven