Onderwerp: Bezoek-historie

Stortnaden
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies (IBBC); A. van den Beukel

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek naar het gedrag van een vloer-wandverbinding, voorzien van een stortnaad, onder invloed van buigend moment, dwarskracht en normaalkracht. Het gedrag is onderzocht aan de hand van experimenten op zes verbindingen (waarvan een monolitisch) en waarbij het bezwijken op dwarskracht een vereiste was. Uit het onderzoek is gekonkludeerd dat de verbindingen met stortnaad en de monolitische verbinding zich vrijwel identiek gedroegen. Dit geldt in mindere mate voor de verbinding waarbij aanhechting in het stortvlak geheel was vermeden door toepassing van een palstic folie.

 

Annotatie

10 p.
bijl., fig., foto's
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen
Rapportnr.: B-79-518
Fotokopie

Naar boven