Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport bijzondere transporten over de rijkswegen
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie voor Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Werkgroep Bijzondere Transporten

 

Annotatie

89 p.
ill., bijl.
(Rapport / RWS)
Voorstellen voor: uniformering van het beleid van de rijkswegbeheerders inzake de adviezen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer met betrekking tot het verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten over de rijkswegen
Voorstellen voor: een gestandaardiseerde behandelingsprocedure voor de aanvragen om ontheffing voor bijzondere transporten over de rijkswegen
Fotocopie

Naar boven