Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 13 februari 2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 13 februari 2024:

B24-017 Vaststellen uitvoeringstoets wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015

De Raad van Bestuur besluit de Uitvoeringstoets wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 vast te stellen ter verzending en te publiceren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven