Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 6 februari 2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 6 februari 2024:

B24-015 Rapport bedrijfsketens in de huisartsenzorg (i.s.m. IGJ)

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'De opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. Wat betekent deze ontwikkeling voor ons toezicht?' vast te stellen en te publiceren. Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de vergadering en wijzigingen naar aanleiding van aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen. De Raad van Bestuur besluit de voorzitter te machtigen om eventuele wijzigingen te accorderen naar aanleiding van de besluitvorming over de vaststelling van het rapport bij IGJ.

B24-016 Uitvoerings- en haalbaarheidstoets Domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw

De Raad van Bestuur besluit het rapport 'Domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw. Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets' vast te stellen en te publiceren. Dit met inachtneming van de in de vergadering genoemde wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven