Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 10 mei 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 10 mei 2022:

B22-059 Beantwoording Brief Min VWS_ Integrale beveiliging benoeming rol BVC

De Raad van Bestuur besluit het voorstel 'inrichting integrale beveiliging (BVA stelsel) binnen de NZa' vast te stellen en de brief Integrale beveiliging aan het ministerie van VWS te sturen.

B22-060 Vaststelling strategisch informatiebeveiligingsbeleid NZa

De Raad van Bestuur besluit het 'Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid' vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven