Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 15 februari 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 15 februari 2022:

B22-011 Samenwerkingsprotocol Jeugdautoriteit

De Raad van Bestuur besluit het Samenwerkingsprotocol tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Jeugdautoriteit vast te stellen, te ondertekenen en te publiceren in de Staatscourant.

De Raad van Bestuur besluit mandaat en voor zover nodig volmacht te verlenen aan de directeur Toezicht en Handhaving om het Samenwerkingsprotocol tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Jeugdautoriteit te ondertekenen namens de NZa.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B22-013 Monitor UMC's 2021

De Raad van Bestuur besluit de Monitor umc's 2021 vast te stellen en te publiceren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de bespreking in de RvB-vergadering en aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven