Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 26 oktober 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 26 oktober 2021:

B21-142 Update dbc-pakket 2022 (RZ22c) – Verwerking indexcijfers en doorvoeren correctie op dbc-pakket RZ22b

De Raad van Bestuur besluit om de update van het dbc pakket 2022 (RZ22c) voor de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2022 vast te stellen. Dit betekent dat de Raad van Bestuur de volgende gewijzigde bestanden vaststelt:

  • de bijlage van de 'Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistisch zorg' (BR/REG-22114a), Bijlage 1 bij beleidsregel: Totstandkoming tarieven;

  • Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22c v20211028;

  • Tarieventabel v20211028;

  • Groupertabellen v20211028.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-143 Vierde ronde beleidsregels Wlz

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022, met kenmerk BR/REG-22124b, vast te stellen inclusief bijlagen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis, met kenmerk BR/REG-22125b, vast te stellen inclusief bijlagen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-144 Regelgeving zorgprestatiemodel ggz en fz 2022 (c-relaese)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, met kenmerk BR/REG-22137b, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, met kenmerk NR/REG-2214b, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de brief Invoering zorgprestatiemodel ggz en fz per 2022 vast te stellen en de voorzitter te machtigen om te besluiten over wijzigingen in de betreffende brief.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-145 Vaststelling beleidsregels eerstelijnszorg n.a.v. opdrachtbrief VWS (wijziging indexaties 2022)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-22111a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel orthodontische zorg, met kenmerk BR/REG-22112a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen, met kenmerk BR/REG-22158, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie, met kenmerk BR/REG-22105a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel eerstelijnsverblijf, met kenmerk BR/REG-22132a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk BR/REG-22135a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit het Verantwoordingsdocument Tarieven gzsp/Wlz-behandelprestaties (zorg in een groep en sglvg) vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel verpleging en verzorging, met kenmerk BR/REG-22101a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk BR/REG-22155, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel overige geneeskundige zorg, met kenmerk BR/REG-22145a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg, met kenmerk BR/REG-22156, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel kraamzorg, met kenmerk BR/REG-22133a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de 'Beleidsregel indexering', met kenmerk BR/REG-22157, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling mondzorg, met kenmerk NR/REG-2206a, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling verpleging en verzorging, met kenmerk NR/REG-2205a, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-146 Regelgeving bekostiging gespecialiseerde zorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz, met kenmerk BR/REG-22153, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit het Intrekkingsbesluit, met kenmerk IB/REG-2021-01, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022, met kenmerk NR/REG-2208b, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-147 Transparantie Zorginkoopproces Zvw

De Raad van Bestuur besluit de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw, met kenmerk TH/NR-021, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-148 CONCEPT rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK. Verantwoordingsjaar 2020

De Raad van Bestuur besluit het Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2020 vast te stellen en te publiceren.

Dit met inachtneming van de genoemde wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-149 Wijziging regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

De Raad van Bestuur besluit de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, met kenmerk TH/NR-022, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven