Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 21 september 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 21 september 2021:

B21-132 Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag 2022 (BR-REG/22148a)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag, met kenmerk BR-REG/22148a vast te stellen. Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-133 Aanpassing regelgeving ggz en fz 2021 ivm introductie Spravato

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg met kenmerk BR/REG-21134a, de Beleidsregel 'Prestaties en tarieven forensische zorg', met kenmerk BR/REG-21135a, de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, met kenmerk NR/REG-2113b en de Regeling dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg, met kenmerk NR/REG-2119a vast te stellen.
Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-134 Transparantie van tarieven paramedische zorg

De Raad van Bestuur besluit de Rapportage over transparantie van tarieven paramedische zorg vast te stellen en te publiceren.
Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

De Raad van Bestuur is ermee akkoord dat de directeur Toezicht en Handhaving aan de slag gaat met het ontwikkelen van een nadere duiding met betrekking tot het punt dat we van zorgverzekeraars verwachten dat zij passende zorg stimuleren via zorginkoop.

Naar boven