Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 31 augustus 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 31 augustus 2021:

B21-123 Augustusbrief benutting budgettair kader Wlz 2021

De Raad van Bestuur besluit de Augustusbrief benutting budgettair kader Wlz 2021 vast te stellen.

Naar boven