Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 18 mei 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 18 mei 2021:

B21-067 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Raad van Bestuur besluit het Wijzingsbesluit Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa, inclusief de vaststelling dat de unitmanager HRM rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning, vast te stellen.

B21-068 1e ronde beleidsregelcyclus Wlz

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel BRMO-uitbraak, met kenmerk BR/REG-22116 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel definities Wlz, met kenmerk BR/REG-22118 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2022, met kenmerk BR/REG-22123 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuigelijk gehandicaptenzorg 2022, met kenmerk 22129 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling macrobeheersinstrument zintuigelijk gehandicaptenzorg 2022, met kenmerk NR/REG-2211 vast te stellen.

Naar boven