Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 11 mei 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 11 mei 2021:

B21-063 Vaststelling BR/REG-21152 Beleidsregel Algemeen kader tariefprincipes

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel algemeen kader tariefprincipes, met kenmerk BR/REG-21152, vast te stellen. Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-064 Nadere regel verantwoording BBAZ compartiment 3 en NR/REG-2034 accountsprotocol compartiment 3

De Raad van Bestuur besluit de Regeling verantwoording bbaz 2020 compartiment 3, met kenmerk NR/REG-1933 en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage Academische Zorg – Compartiment 3 vast te stellen. Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-065 Vaststellen beleidsregel controle kwaliteitskader door Wlz-uitvoerders

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel controle kwaliteitskader verpleeghuiszorg door Wlz-uitvoerders, met kenmerk TH/BR-029, vast te stellen.

Naar boven