Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 23 maart 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 23 maart 2021:

B21-040 Vaststelling regelgeving ambulancezorg 2020 en 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020, kenmerk BR/REG-20149a en de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2021, kenmerk BR/REG-21142a vast te stellen.

B21-041 Monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021

De Raad van Bestuur besluit de Monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021 vast te stellen en te publiceren.

B21-042 Brief Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2020-2021

De Raad van Bestuur besluit om de brief Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2020-2021 vast te stellen ter verzending en te publiceren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B21-043 Rapport kostenonderzoek Wzd

De Raad van Bestuur besluit het onderzoeksrapport Kostenonderzoek Wet zorg en dwang (Wzd) vast te stellen, te verzenden aan het ministerie van VWS en te publiceren.

Naar boven