Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 26 januari 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 26 januari 2021:

B21-007 Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21149a vast te stellen.

B21-008 Regelgeving paramedische zorg 2022

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie met kenmerk BR/REG-22106 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie met kenmerk BR/REG-22107 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie met kenmerk BR/REG-22108 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie met kenmerk BR/REG-22109 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek met kenmerk BR/REG-22110 vast te stellen.

Naar boven