Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 18 december 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 18 december 2020:

B20-212 Plausibiliteitstoets indirecte meerkosten a.g.v. COVID

De Raad van Bestuur besluit het Plausibiliteitsoordeel landelijke regelingen 2020 indirecte meerkosten COVID-Zvw inclusief bijlage vast te stellen.

B20-213 Signaleringsbrief zorgfraude 2020

De Raad van Bestuur besluit de Signaleringsbrief zorgfraude 2020 vast te stellen en samen met de iSZW tot ondertekening over te gaan namens de overige TIZ-partners, zodra zij hiervoor akkoord geven.

Naar boven