Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 15 december 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 15 december 2020:

B20-202 Overeenkomst gegevensuitwisseling ZorgDomein

De Raad van Bestuur besluit de overeenkomst gegevensverwerking met ZorgDomein Nederland B.V. vast te stellen en te ondertekenen.

B20-203 Vaststelling beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag 2020 en 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-20154b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-21150 vast te stellen.

B20-204 Regeling Monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021 – NR/REG-2105a

De Raad van Bestuur besluit de Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021 met kenmerk NR/REG-2105a vast te stellen.

B20-205 Vastleggen tijdelijk beleid verruiming regels op afstand

De Raad van Bestuur stelt overeenkomstig de nieuwsberichten van 17 maart 2020 en 17 juli 2020 vast dat alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden voor het leveren van zorg op afstand buiten werking worden gesteld voor alle zorgsectoren tot en met 31 december 2020.

B20-206 Fenomeenonderzoek complexe juridische structuren

De Raad van Bestuur besluit het Fenomeenonderzoek Complexe juridische structuren van zorgaanbieders december 2020 vast te stellen.

B20-207 Vaststellen NR Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder (NR/TH-019)

De Raad van Bestuur besluit de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder met kenmerk TH/NR-019 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-208 Rapportage openstaande vorderingen pgb voor VWS

De Raad van Bestuur besluit de Rapportage openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten 2020 inclusief bijlage vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-209 Overgangsregeling naar zorgprestatiemodel ggz en fz

De Raad van Bestuur besluit de Regeling Afsluiting van d(b)bc's en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel vast te stellen.

B20-210 Beleidsregels SARS-CoV-2 virus 2021

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21148 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21149 vast te stellen.

B20-211 Integrale vergelijkingen

De Raad van Bestuur besluit het Advies Integrale vergelijking verpleeghuiszorg december 2020 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven