Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 24 november 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 24 november 2020:

B20-189 1. Verantwoordingen Zvw opgeleverd in 2020 en de wanbetalingsbijdrage 2019 gericht aan Zorginstituut Nederland 2. Elf individuele rapporten van zorgverzekeraars. 3. Brief 'Onderzoek wanbetalersbijdrage 2019 Zvw' gericht aan het CAK

De Raad van Bestuur besluit de gecombineerde rapporten Onderzoek financiële verantwoordingen RVE opgeleverd in 2020 en onderzoek naleving voorwaarden wanbetalersbijdrage 2019 voor de elf verzekeraars vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Samenvattende notitie over de verantwoordingen risicoverevening Zvw opgeleverd in 2020 en de wanbetalersbijdrage 2019 ter verzending aan het Zorginstituut vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit het Onderzoek wanbetalersbijdrage 2019 ter verzending aan het CAK vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven opmerkingen.

B20-190 Samenvattend rapport Uitvoering Wlz 2019-2020

De Raad van Bestuur besluit het Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020 vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit de aanbiedingsbrieven voor het ministerie van VWS en het Zorginstituut vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven opmerkingen.

B20-192 Monitor palliatieve zorg

De Raad van Bestuur besluit de Monitor Palliatieve Zorg vast te stellen en te publiceren.

Dit met inachtneming van de besproken wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven