Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 26 oktober 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 26 oktober 2020:

B20-166 Monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020

De Raad van Bestuur besluit de Monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020 vast te stellen en te publiceren.

B20-167 Vaststellen van 1. Rapport onderzoek kostenstaten 2019 bevoegd orgaan en orgaan van de verblijfplaats en 2. Rapport onderzoek verantwoording 'kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven t.l.v. buitenland 2019' orgaan van de woonplaats

De Raad van Bestuur besluit het Rapport Onderzoek kostenstaten 2019, Bevoegd orgaan en orgaan van de verblijfplaats vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit het Rapport Onderzoek Verantwoording 'Kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschrevenen t.l.v. buitenland 2019', Orgaan van de woonplaats vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-170 Concept rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK. Verantwoording 2019

De Raad van Bestuur besluit het Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2019 vast te stellen en te publiceren.

Naar boven