Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 21 juli 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 21 juli 2020:

B20-118 Midterm review NZa 2020 (externe versie)

De Raad van Bestuur stelt de Midtermreview 2020 voor het ministerie van VWS en de bijbehorende brief aan het ministerie van VWS vast.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om de laatste wijzigingen in de Midtermreview 2020 en de bijbehorende brief aan het ministerie van VWS indien nodig door te voeren.

B20-119 Vervolg evaluatie regeling casemanagement dementie

De Raad van Bestuur besluit de Evaluatie regeling transparantie zorgorganisaties casemanagement dementie vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit de voorgestelde vervolgaanpak vast te stellen.

B20-120 Aanpassing Wlz regelgeving 2021

De Raad van bestuur besluit de Beleidsregel overige kosten Wlz 2021 met kenmerk BR/REG-21113a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 met kenmerk BR/REG-21118a vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B20-121 Onderzoek informatiebehoefte mondzorg en plan van aanpak

De Raad van Bestuur besluit het Onderzoeksrapport informatiebehoefte mondzorg vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit het plan van aanpak met betrekking tot het vervolg vast te stellen.

Naar boven